Govert Kerpestein

Huurcontracten

Het opstellen van een huurovereenkomst vergt bijzondere aandacht. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een op maat gesneden huurcontract belangrijk. Vooral voor winkelketens…

Huurprijswijziging

Verhuurders beogen maximaal en continu rendement. Huurders willen juist niet teveel betalen en verzekerd zijn van langdurig gebruik. De wet geeft aan wanneer de huurprijs kan…

Huurbeeindiging

Aan huur en verhuur komt op zeker moment een einde. Soms op initiatief van de verhuurder, soms op initiatief van de huurder. De wet verschaft huurders bescherming, maar deze is…

Indeplaatsstelling

Indien een retailer zijn zaak wil verkopen biedt het huurrecht de mogelijkheid een ander in zijn plaats te stellen als nieuwe huurder. Als dat op de juiste wijze wordt ingezet…

Renovatie

De wet hecht grote waarde aan de mogelijkheid tot het renoveren van panden. Sinds 2003 heeft de verhuurder een stevige positie en moet de huurder renovaties vaak gedogen. In de…

Gebreken

In het huurrecht wordt veel geprocedeerd over lekkende daken en allerlei andere gebreken zoals asbest. Vooral bij gebreken is van belang te weten op welke onderdelen de…

Advocatenkantoor Kerpestein